Małopolskie parki krajobrazowe

Mapa parków krajobrazowych – woj. małopolskie

Parki krajobrazowe w województwie małopolskim – lista

 1. Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy
 2. Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy
 3. Dłubniański Park Krajobrazowy
 4. Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie
 5. Park Krajobrazowy Pasma Brzanki
 6. Popradzki Park Krajobrazowy
 7. Rudniański Park Krajobrazowy
 8. Tenczyński Park Krajobrazowy
 9. Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy
 10. Park Krajobrazowy Orlich Gniazd
 11. Park Krajobrazowy Beskidu Małego