Survival codzienny

↩ Powrót do Słowniczka Survivalowego

Poduszka finansowa

Co to jest poduszka finansowa? Poduszka finansowa to suma pieniędzy odłożonych na wypadek nieprzewidzianych wydatków lub sytuacji kryzysowych, takich jak utrata pracy czy nagłe problemy zdrowotne. Jest to zabezpieczenie finansowe, które pozwala na utrzymanie płynności budżetu domowego i przetrwanie trudnego okresu bez konieczności zaciągania kredytów lub pożyczek. Posiadanie poduszki finansowej daje poczucie bezpieczeństwa, zmniejsza stres […]

Poduszka finansowa Read More »

Świadomość obronna

Co to jest świadomość obronna? Świadomość obronna to stan czujności i gotowości do reagowania na potencjalne zagrożenia, zarówno te w najbliższym otoczeniu, jak i w szerszym ujęciu bezpieczeństwa państwa. Obejmuje ona umiejętność rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych, oceny ryzyka oraz podejmowania odpowiednich działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym. Świadomość obronna jest niezbędna do rozpoznawania niebezpieczeństw,

Świadomość obronna Read More »

Higiena cyfrowa

Co to jest higiena cyfrowa? Higiena cyfrowa to zbiór praktyk i nawyków, które mają na celu utrzymanie zdrowego i bezpiecznego środowiska cyfrowego. Obejmuje to między innymi regularne aktualizowanie oprogramowania, używanie silnych haseł, ostrożność w udostępnianiu danych osobowych oraz ograniczanie czasu spędzanego przed ekranami. Higiena cyfrowa jest ważna dla ochrony przed cyberatakami, kradzieżą tożsamości oraz uzależnieniem

Higiena cyfrowa Read More »

Korytarz życia

Co to jest korytarz życia? Korytarz życia to przestrzeń pozostawiona pomiędzy pojazdami na drodze, umożliwiająca swobodny przejazd służbom ratunkowym. Tworzony jest przez kierowców, którzy przesuwają się na boki, aby zrobić miejsce dla karetek, wozów strażackich lub innych pojazdów uprzywilejowanych. Korytarz życia jest kluczowy w sytuacjach awaryjnych, ponieważ pozwala na szybkie dotarcie służb ratunkowych na miejsce

Korytarz życia Read More »

Czad

Co to jest czad? Czad, czyli tlenek węgla (CO), to bezbarwny, bezwonny i silnie trujący gaz, powstający podczas niepełnego spalania paliw organicznych. Jest niebezpieczny dla zdrowia i życia, ponieważ blokuje transport tlenu w organizmie, prowadząc do zatrucia. Dla bezpieczeństwa warto stosować detektory czadu oraz zapewnienić odpowiedniej wentylacji w miejscach, gdzie używane są urządzenia spalające paliwa.

Czad Read More »

Dywersyfikacja

Co to jest dywersyfikacja? Dywersyfikacja to strategia polegająca na rozproszeniu zasobów, inwestycji lub działań w celu zmniejszenia ryzyka. W życiu codzinnym może oznaczać posiadanie różnych źródeł przychodu, które zwiększają bezpieczeństwo finansowe. Dywersyfikacja może obejmować także inne działania zapobiegające skutkom różnych sytuacji kryzysowych. W kontekście survivalu oznacza to np. posiadanie różnych źródeł pożywienia, wody, energii czy

Dywersyfikacja Read More »

Fake news

Co to jest fake news? Fake news to fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje, które są rozpowszechniane w celu manipulacji opinią publiczną, wywołania paniki lub osiągnięcia innych celów. W kontekście survivalu i bezpieczeństwa, umiejętność rozpoznawania fake newsów jest kluczowa dla zachowania higieny cyfrowej, natomiast dezinformacja może prowadzić do niebezpiecznych decyzji i działań. Ważne jest korzystanie

Fake news Read More »