Świadomość obronna

Co to jest świadomość obronna?

Świadomość obronna to stan czujności i gotowości do reagowania na potencjalne zagrożenia, zarówno te w najbliższym otoczeniu, jak i w szerszym ujęciu bezpieczeństwa państwa. Obejmuje ona umiejętność rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych, oceny ryzyka oraz podejmowania odpowiednich działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym. Świadomość obronna jest niezbędna do rozpoznawania niebezpieczeństw, unikania ich lub przygotowaniu się na nie, a także do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Nie przegap kolejnych artykułów!
Zapisz się na newsletter