Survival miejski

Co to jest survival miejski?

Survival miejski to gałąź survivalu, która koncentruje się na przetrwaniu w środowisku zurbanizowanym, takim jak miasta i aglomeracje. Obejmuje umiejętności takie jak znajomość topografii miasta, infrastruktury krytycznej, alternatywnych źródeł wody i pożywienia, schronień oraz sposobów poruszania się i komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Survival miejski przygotowuje do radzenia sobie w przypadku awarii systemów zaopatrzenia, katastrof naturalnych lub innych zdarzeń zakłócających normalne funkcjonowanie miast.

Nie przegap kolejnych artykułów!
Zapisz się na newsletter